Beleid

 • Kinderdagverblijf Haagse Beemden is iedere dag geopend maandag t/m vrijdag van 6.00 uur tot 18.30 uur. Wij zijn alleen gesloten op officiële feestdagen.
 • Wanneer een kind niet komt of ziek is, graag voor 8.30 uur aan de groepsleiding doorgegeven.
 • Wanneer een kind niet door de ouders maar door een ander wordt opgehaald, moet dit van tevoren worden doorgegeven aan de leiding.
 • Elk kind heeft een compleet stel reservekleren in zijn tasje liggen. Deze worden in de bakjes gelegd.
 • Graag op de jas/tas en schoenen van uw kind de naam noteren.
 • Groepsleidsters en alle kinderen die lopen dragen pantoffels of binnen schoentjes.
 • Elk kind neemt indien nodig zijn eigen fles mee voorzien van naam.
 • Wij verzorgen elke dag een heerlijke ochtend, middag en warme avond maaltijd voor de kinderen.
 • Bijzondere Voeding en/of drinken wordt door de ouders zelf meegebracht.
 • Luiers zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Ouders mogen alleen in de slaapvertrek komen onder begeleiding van de groepsleiding.
 • Kinderdagverblijf Haagse Beemden is niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van speelgoed, kleren of andere bezittingen van het kind.