Protocollen

Om het werk in de kinderopvang voor iedereen helder te maken, werken we met verschillende protocollen. Deze protocollen vormen voor de pedagogisch medewerkers een leidraad van waaruit zij handelen in bepaalde situaties. Dit geldt voor noodsituaties maar ook voor algemene situaties die te maken hebben met het dagelijks handelen.

Eenduidig en duidelijk
Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Dit zijn enkele protocollen waar Kinderdagverblijf Haagse Beemden mee werkt of welke wij gebruiken bi het desbetreffende voorval.

 • Hitte protocol
 • Protocol hoofdluis
 • Protocol huilen
 • Protocol wiegendood en veilig slapen
 • Protocol sterftegevallen
 • Protocol hoest en nies
 • Huishoudelijk reglement
 • Protocol kinderen en media
 • Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Protocol geneesmiddelen verstrekking en medische handelingen
 • Protocol hoe omgaan met bloed
 • Inwerkprotocol nieuwe medewerkers
 • Hygiëne beleid
 • Protocol gezondheid en veiligheid
 • Protocol fles- en borstvoeding
 • Protocol voeding en hygiëne
 • Protocol uitstapjes
 • Protocol vermissing
 • Schoonmaak beleid
 • Achterwachtregeling

Alle protocollen en beleidstukken zijn aanwezig op het kinderdagverblijf en kunnen ten alle tijden worden ingezien door de ouder/verzorger.